• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Budžeta izlietojums

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par oktobri.                                          

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 969.93

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1258.04

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 137.46

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 506.72

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 336.33

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 334.08

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 508.16

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par septembri.

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 1038.85

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 875.86

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 174.18

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 520.48

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 461.81

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 429.40

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 504.31

 

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāmes 2016.gadam:

 - Apakšprogramma „Nacionālais botāniskais dārzs”

2016_NBD_tame_maksas_pakalpojumi

2016_NBD_tame_VARAM_dotacija

 

 - Apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti"

Tame_LVAFproj395_2016