Pastaiga ar zāļu sievu Līgu Reiteri “Atvasara pļavā”

Pirms dubļos brienamā laika iebridīsim pļavā kopā ar zāļu sievu Līgu Reiteri un izstaigāsim rudenīgo dārzu. Izgaršosim un apspriedīsim Ceļmallapu sīrupu. Zāļu sievas pavadībā, apmainīsimies ar sēklām.