Ilses Krūkles gleznas un Ilzes Apines vitrāžas

Pirmdienās oranžērija slēgta.