Guntara Zaķa gleznu un Terēzes Zaķes keramikas izstāde

Kategorija