Terēzes Zaķes Mākslas Studijas bērnu un jauniešu darbu izstāde

Oranžērija slēgta pirmdienās un otrdienās.