Terēzes Zaķes Mākslas Studijas bērnu un jauniešu darbu izstāde

Pirmdienās oranžērija slēgta.