• NBD profils Instagram
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

2010.–2015. gadā aizstāvētie un izstrādē esošie promocijas, maģistra un bakalaura darbi

2010.–2015. gadā aizstāvētie promocijas darbi:

Vārds, uzvārds

Promocijas darba tēma

Doktora grāda iegūšanas gads, mācību iestāde

Amats

Darba zinātniskais vadītājs, zinātniskais konsultants

Dace Megre

Anatomiskās un fizioloģiskās izmaiņas mūžzaļajos rododendros to veģetatīvās pavairošanas laikā.” (Anatomical and physiological changes in evergreen rhododendrons during their vegetative propagation)

2011., Latvijas Universitāte

NBD, pētniece

Dr. biol. U. Kondratovičs, Latvijas Universitāte

Inta Belogrudova

Reto un izzūdošo Latvijas savvaļas orhideju bioloģiskās īpatnības in situ un in vitro (Biological features of Latvian wild orchids in situ and in vitro).

2013., Daugavpils Universitāte

NBD, pētniece

Darba zin. vadītāja Dr. biol. Gunta Jakobsone, NBD, darba zin. konsultante Dr. biol. D. Grauda, LU BI.

Daina Roze

Ekoloģisko faktoru ietekme uz Lēzela lipares (Liparis loeselii (L.) Rich. populāciju dzīvotspēju Latvijā.

2015., Daugavpils Universitāte

NBD pētniece

Darba zin. vadītājs Dr. biol. Gunta Jakobsone, NBD, darba zin. konsultants Dr. biol. D. Megre, NBD.

 

 

2010.–2015. gadā izstrādē esošie promocijas darbi:

Vārds, uzvārds

Promocijas darba tēma

Promocijas darba izstrāde

Amats

Darba zinātniskais vadītājs, zinātniskais konsultants

Aiva Bojāre

Krūmu čužas populāciju pētījumi Baltijas reģionā.

2013.-2015. Doktorantūras 3. kurss programmā “Bioloģija” apakšprogrammā “Ekoloģija”, Daugavpils Universitātē.

NBD, asistente

Darba zin. vadītājs

P. Evarts-Bunders , DU. Darba zina. konsultants Dr. biol. D. Megre, NBD.

 

 

2010.–2015. gadā izstrādātie un aizstāvētie maģistra darbi:

Vārds, uzvārds

Maģistra darba tēma

Programma

Amats

Darba zinātniskais vadītājs

Aiva Bojāre

Kļavu (Acer L.) ģints taksonu pētījumi Latvijas lielākajos dendroloģiskajos objektos.

2013, programma “Bioloģija”, Daugavpils Universitāte.

NBD, asistente

Dr. biol.

P. Evarts-Bunders, DU.

Gunta Priede

Meža silpurenes (Pulsatilla patens (L.) Mill.) kultivēšana in vitro un sakņu iniciācijas iespējas saistībā ar oksidatīvo fermentu aktivitāti.

2011., programma “Bioloģija”, Latvijas Universitāte.

NBD asistente

Dr. biol. D. Kļaviņa, NBD.

 

 

2010.–2015. gadā izstrādātie un aizstāvētie bakalaura darbi: 

Vārds, uzvārds

Bakalaura darba tēma

Programma

Amats

Darba zinātniskais vadītājs/konsultansts

Aiva Bojāre

Acer L. ģints pētījumi Nacionālajā botāniskajā dārzā.

2011., programma “Bioloģija”, Daugavpils Universitāte

NBD, asistente

Darba zin. vadītājs

Dr. biol.

P. Evarts-Bunders, DU.

Silvija Rožkalne

Augsto zileņu sugu un šķirņu audzēšanas īpatnības Nacionālajā Botāniskajā dārzā.

 

2011, profesionālais bakalaurs (agronoms ar specializāciju dārzkopībā) Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

NBD, vadošā dārzkopības speciāliste

Darba zin. konsultants

Dr. biol. A. Ripa, NBD

Šīs mājaslapas pārzinis ir VALSTS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS ATVASINĀTĀ PUBLISKĀ PERSONA "NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS" , kuras pārziņā ir šī mājaslapa, kontaktinformācija: datu.specialists@nbd.gov.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma šeit. Sīkdatnes šajā mājaslapā var viegli akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no šīm saitēm.