• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

2010.-2015. gadā NBD zinātnieku vadītie/konsultētie/recenzētie promocijas, maģistra, bakalaura darbi citās zinātniskās iestādēs

 

Gads

Iestāde

Vārds, uzvārds

Darba tēma

Darba vadītājs/konsultants, recenzents

Promocijas darbi

2010.-2014.

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

K. Dokāne

Mūžzaļo rododendru spraudeņu rizoģenēze sakņu endofītisko sēņu ietekmē.

Darba zin. konsultante

Dr. biol. D. Megre, NBD

2014.

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

A. Sparinska

Rugosa grupas rožu hibrīdu bioloģiskā daudzveidība.

Recenzente

Dr. biol. G. Jakobsone, NBD

2010.-2012.

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

A. Gailīte

Fizioloģiskie un ģenētiskie aspekti Igaunijas rūgtlapes (Saussurea esthonica) saglabāšanā.

Darba zin. konsultante

Dr. biol. D. Kļaviņa, NBD

2012.

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

J. Ņečajeva

Jūras piekrastes augu dīgšanas ekofizioloģija – sēklu miera periods un vides faktoru ietekme.

Recenzente

Dr. biol. D. Kļaviņa, NBD

Maģistra darbi

2014

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

K. Freidenfelds

Etiolācijas ietekme uz vasarzaļo rododendru spraudeņu rizoģenēzi un pārziemošanu.

Zin. konsultante

Dr. biol. D. Megre, NBD

2014.

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

R. Gaile

Anatomiski fizioloģisko parametru izmaiņas sējas kaņepēs (Cannabis sativa  L.) slāpekļa mēslojuma ietekmē.

Zin. konsultante

Dr. biol. D. Megre, NBD

2013.

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

L. Mertena

Anatomiskās un fizioloģiskās izmaiņas mūžzaļo rododendru potējumos to saaugšanas laikā

Zin. konsultante

Dr. biol. D. Megre, NBD

2010.

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

K. Dokāne

Anatomisko un fizioloģisko procesu izpēte rododendru vienpumpura spraudeņos ar lapu rizoģenēzes laikā.

Zin. konsultante

Zina. grāda pretendente D. Megre, NBD

Bakalaura darbi

2014.

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

A. Celmiņa

Mātesauga modificētas etiolācijas ietekme uz rizoģenēzi un fenola daudzuma izmaiņām vasarzaļo rododendru spraudeņos.

Zin. konsultante

Dr. biol. D. Megre, NBD

2012.

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

K. Freidenfelds

Etiolācijas ietekme uz vasarzaļo rododendru spraudeņu rizoģenēzi un pārziemošanu.

Zin. konsultante

Dr. biol. D. Megre, NBD

2012.

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

R. Gaile

Slāpekļa mēslojuma ietekmes anatomiski-fizioloģiskie aspekti sējas kaņepēm (Cannabis sativa L.).

Zin. konsultante

Dr. biol. D. Megre, NBD