• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Dendrofloras nodaļa

 

Struktūrvienības nosaukums

Dendrofloras nodaļa

Vadītājs p.i.

Andrejs Svilāns, m. tālr. 29445635

Darbinieki, kontakttālruņi

Pētniece, Dr. biol Dzintra Knape, m. tālr. 29478014
Pētniece, Dr. biol. Ināra Bondare, m. tālr. 29366351
Pētniece, Dr. biol. Dagnija Šmite, m. tālr. 67945446
Pētniece, Dr. biol. Daina Roze, m. tālr. 28365576, daina.roze@nbd.gov.lv
Vadošā speciāliste, M. sc. biol. Linda Strode, m. tālr. 29436027, linda.strode@nbd.gov.lv
Zinātniskā asistente, M. sc. biol. Aiva Bojāre, m. tālr. 29456694, aiva.bojare@nbd.gov.lv
Vad. dārzkopības speciāliste, Dr. chem. Anita Roze, m. tālr. 22127333, anita.roze@nbd.gov.lv

Darbības virzieni

1. Kokaugu un Latvijas savvaļas floras kolekciju veidošana un zinātniskā uzturēšana.
2. Piedalīšanās starptautiskajā sēklapmaiņā starp pasaules botāniskajiem dārziem un tiem pielīdzināmām institūcijām.
3. Augu sistemātikas, ekoloģijas un fizioloģijas pētījumu veikšana.
4. Latvijas savvaļas floras bioloģijas pētījumu veikšana ex situ un in situ bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un palielināšanai.
5. Latvijas dendroloģisko stādījumu un dižkoku inventarizācija un izpēte.
6. Nacionālā botāniskā dārza herbārija (HBA) veidošana un uzturēšana.
7. Zinātniskās darbības rezultātu apkopošana, prezentēšana un publikāciju sagatavošana.
8. Sabiedrības informēšana par nodaļas zinātnisko darbību un tās nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
9. Projektu realizēšana pārraudzībā esošo kolekciju, Latvijas dendroloģisko stādījumu un Latvijas savvaļas floras izpētei.

Pārraudzībā esošās kolekcijas

un to īss apraksts

1. Dendroloģiskās kolekcijas (ap 3700 taksonu)
1.1. Latvijas selekcijas dekoratīvie kokaugi – tai skaitā 85 skujkoku formas un 33 lapkoku un krūmu šķirnes un formas.
1.2. Skujkoku sugas un šķirnes – kolekcijā ir 15 skujkoku ģinšu, no kurām 8 ģintis ir ar plašu sugu un šķirņu pārstāvniecību: baltegles, pacipreses, kadiķi, lapegles, egles, priedes īves, tūjas un hemlokegles.
1.3. Ēriku dzimtas (Ericaceae) augi
1.4. Rožu dzimtas augu kolekcija – no kuras plašāk pārstāvētās ir vilkābeļu (Crataegus) sugas un šķirnes, ābeļu (Malus) un pīlādžu (Sorbus) sugas un dekoratīvās šķirnes, rožu (Rosa) sugas.
1.5. Citas taksoniem bagātas lapkoku un krūmu ģintis – kļavas (Acer), bārbeles (Berberis), bērzi (Betula), ozoli (Quercus), kārkli un vītoli (Salix), apses un papeles (Populus).
1.6. Latvijas un Baltijas mērogā reti dendrofloras taksoni – magnolijas (Magnolia), Amerikas tulpjukoks (Liriodendron tulipifera), rietumu platāna (Platanus occidentalis), Amerikas dzeltenkoks (Cladrastis kentukea), Virdžīnijas sniegpārslkoks (Chionanthus virginiana) u.c.
     1. Vietējās floras kolekcija (tai skaitā retie un aizsargājamie augi) ex situin vivo kolekcijā tiek uzturēti ap 80 Latvijas reto un aizsargājamo augu taksonu.

Īstenotie LZP, LVAF u.c. projekti

2013. gadā īstenots LVAF projekts „Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vides izglītībai”.

2014. gadā tiek īstenots LVAF projekts „Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas papildināšana un ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un izpētei”.


No 2014. līdz 2017. gadam tiek īstenots Valsts pētījumu programmas “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” 4. projekta “Bioloģiskā daudzveidība un tās loma starp citiem ekosistēmu pakalpojumiem” apakšprojekts 4.5. “Aizsargājamo sugu un to biotopu izpēte in situ un ex situ saglabāšanai”.

Cita informācija

Nodaļas pārziņā ir viena no lielākajām kokaugu kolekcijām Ziemeļaustrumeiropā. Botāniskā dārza teritorijā savvaļā aug 568 jeb aptuveni 43% no Latvijas vietējās floras sugām.