• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Administrācijas kontakti

 

Tālrunis

Mob. tālrunis

E-pasts

Administrācija

67945460

 

 

 

nbd@nbd.gov.lv

Direktors

Andrejs Svilāns

 

 

 

 

 

andrejs.svilans@nbd.gov.lv

Direktora vietnieks

Artis Vītiņš

 

 

 

29403993

 

artis.vitins@nbd.gov.lv

Personāla speciāliste

Ella Ramiņa

 

67945468


22145333


ella.ramina@nbd.gov.lv

Tūrisma informācijas centrs/konsultants  
 

22019340

welcome@nbd.gov.lv

Darba aizsardzības speciālists

Vasīlijs Ļipatovs

   

26516459vasilijs.lipatovs@nbd.gov.lv

Finanšu speciāliste

Valentīna Smukša

 
67945457


 26445466


valentina.smuksa@nbd.gov.lv

Uzskaitvede/kasiere

Dzintra Kukule

 
67945453


 


dzintra.kukule@nbd.gov.lv

Iepirkumu speciāliste/sagādniece

Inga Dāle

 

6794497422125111inga.dale@nbd.gov.lv

Izglītības un informācijas nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītāja

Ginta Jakštāne

 

 

 26537802

 

ginta.jakstane@nbd.gov.lv

Izglītības darba speciāliste

Dace Miezīte67944610


 29843443


d
ace.miezite@nbd.gov.lv

Pasākumu organizatore

Ērika Storostita67944610


28670426


pasakumi@nbd.gov.lv

Pētniece/dārzkopības speciāliste

Ludmila Višņevska

 
67944610

 
28201516


ludmila.visnevska@nbd.gov.lv

Projektu vadītājs

Rūta Šikore-Podkalne

 

 

 

ruta.sikore-podkalne@nbd.gov.lv

Augu ekofizioloģijas nodaļa

 

 

 

Vadītāja/vadošā pētniece

Gunta Jakobsone

 


 

29255479gunta.jakobsone@nbd.gov.lv

Vadošā pētniece

Dace Kļaviņa

 
 

 
28304310


dace.klavina@nbd.gov.lv

Vadošā dārzkopības speciāliste

Dace Megre
 

 

Zinātniskā asistente

Ilze Dubova
28633609


ilze.dubova@nbd.gov.lv

Dārzkopības specialiste

Gunta Priede
 

 

Tehniskā nodaļa

 

 

 

Vadītājs

Raimonds Pintāns


 

 
25515016


raimonds.pintans@nbd.gov.lv

Energosistēmu tehniķis

Jurijs Višņevskis


 


 28649118

 

Siltumiekārtu ekspl. inženieris

Aldis Araids 

 

27706606

 

 

Autovadītājs

Jānis Bērziņš


 

 
28807864

 
 

Stādījumu kopšanas nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītāja

Ilva Ozola

 
 

 
22045372

 
 

Dendrofloras nodaļa

 

 

 

Vadošā dārzkopības speciāliste

Linda Strode

 

  
29436027


linda.strode@nbd.gov.lv

Vadošā dārzkopības speciāliste

Ināra Bondare

 

 
29366351


inbon@inbox.lv

Pētniece

Daina Roze
 


daina.roze@nbd.gov.lv

Vadošā dārzkopības speciāliste

Aiva Bojāre
 29456694


aiva.bojare@nbd.gov.lv

Vadošā speciāliste

Anita Roze (sēklapmaiņa)

 

 
22127333


anita.roze@nbd.gov.lv
;

Lakstaugu floras nodaļa

 

 

 

Vadītājs/vadošais pētnieks

Arnis Seisums

 


 

         arnis.seisums@nbd.gov.lv

Vadošā dārzkopības speciāliste

Ilma Nereta

 

 
26303228


ilma.nereta@nbd.gov.lv

Vadošā dārzkopības speciāliste

Marija Semerova

 

        

 

20010947marija.semerova@nbd.gov.lv

Pārtikas, aromātisko un ārstniecības augu nodaļa

     

Vadītāja

Jeļena Koļesņikova

 

 

26843484

 

jelena.kolesnikova@nbd.gov.lv

Latvijas selekcijas telpaugu nodaļa

 

 

 

Vadošā dārzkopības speciāliste/nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja

Silvija Rožkalne


29396142

silvija.rozkalne@nbd.gov.lv

Pētniece

Maija Krisberga


 


29642173


maija.krisberga@nbd.gov.lv

Dārzkopības speciāliste

Lauma Ozoliņa

 

 22147770

 

 

Oranžēriju augu nodaļa

 

 

 

Vadītāja

Zane Purne

 
67945454

  
28328819


zane.purne@nbd.gov.lv