• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Administrācijas kontakti

 

Tālrunis

Mob. tālrunis

E-pasts

Administrācija

67945460

67945459

(fakss)

 

 

nbd@nbd.gov.lv

Direktors

Andrejs Svilāns

 

67945450

 

 -

 

andrejs.svilans@nbd.gov.lv

Direktora vietnieks

Artis Vītiņš

 

67945458

 

29403993

 

artis.vitins@nbd.gov.lv

Personāla speciāliste

Ella Ramiņa

 

67945468


22145333


ella.ramina@nbd.gov.lv

Tūrisma informācijas centrs/konsultans  
 -

22019340

welcome@nbd.gov.lv

Darba aizsardzības speciālists

Vasīlijs Ļipatovs

   

26516459vasilijs.lipatovs@nbd.gov.lv

Finanšu speciāliste

Valentīna Smukša

 
67945457


 26445466


valentina.smuksa@nbd.gov.lv

Uzskaitvede/kasiere

Dzintra Kukule

 
67945453


 -


dzintra.kukule@nbd.gov.lv

Iepirkumu speciāliste/sagādniece

Inga Dāle

 

6794497422125111inga.dale@nbd.gov.lv

Izglītības un informācijas nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītāja

Ginta Jakštāne

 

 

 26537802

 

ginta.jakstane@nbd.gov.lv

Izglītības darba speciāliste

Dace Miezīte67944610


 29843443


d
ace.miezite@nbd.gov.lv

Pasākumu organizatore

Ērika Storostita67944610


28670426


pasakumi@nbd.gov.lv

Pētniece

Ludmila Višņevska

 
67944610

 
28201516


ludmila.visnevska@nbd.gov.lv

Projektu vadītājs

Rūta Šikore-Podkalne

 

 

 

ruta.sikore-podkalne@nbd.gov.lv

Augu ekofizioloģijas nodaļa

 

 

 

Vadītāja/vadošā pētniece

Gunta Jakobsone

 

67945467

 

29255479gunta.jakobsone@nbd.gov.lv

Vadošā pētniece

Dace Kļaviņa

 
 -

 
28304310


dace.klavina@nbd.gov.lv

Vadošā pētniece

Dace Megre
 

 

Zinātniskā asistente

Ilze Dubova


67945452


28633609


ilze.dubova@nbd.gov.lv

Zinātniskā asistente

Gunta Priede
 

 

Tehniskā nodaļa

 

 

 

Vadītājs

Raimonds Pintāns


 -

 
25515016


raimonds.pintans@nbd.gov.lv

Energosistēmu tehniķis

Jurijs Višņevskis


 -


 -

 

Siltumiekārtu ekspl. inženieris

Aldis Araids -

 

27706606

 

 -

Autovadītājs

Jānis Bērziņš


 -

 
28807864

 
 -

Stādījumu kopšanas nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītāja

Ilva Ozola

 
 -

 
22045372

 
 -

Dendrofloras nodaļa

 

 

 

Vadošā speciāliste

Linda Strode

 
67945446

  
29436027


linda.strode@nbd.gov.lv

Pētniece

Ināra Bondare

 
67980072

 
29366351


inbon@inbox.lv

Pētniece

Dagnija Šmite


67945446


 -

 
 -

Pētniece

Daina Roze


67945446


 -


daina.roze@nbd.gov.lv

Zinātniskā asistente

Aiva Bojāre


67945446


 -


aiva.bojare@nbd.gov.lv

Vadošā speciāliste

Anita Roze (sēklapmaiņa)

 
-

 
22127333


anita.roze@nbd.gov.lv
;

Lakstaugu floras nodaļa

 

 

 

Vadītājs/vadošais pētnieks

Arnis Seisums

 

67945456

 

 -arnis.seisums@nbd.gov.lv

Zinātniskā asistente

Ilma Nereta

 
67945456

 
26303228


ilma.nereta@nbd.gov.lv

Vadošā dārzkopības speciāliste

Marija Semerova

 

 -

 

20010947marija.semerova@nbd.gov.lv

Pārtikas, aromātisko un ārstniecības augu nodaļa

     

Vadītāja

Jeļena Koļesņikova

 

 

26843484

 

jelena.kolesnikova@nbd.gov.lv

Latvijas selekcijas telpaugu nodaļa

 

 

 

Vadošā dārzkopības speciāliste/nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja

Silvija Rožkalne

67945451

29396142

silvija.rozkalne@nbd.gov.lv

Pētniece

Maija Krisberga


 -


29642173


maija.krisberga@nbd.gov.lv

Dārzkopības speciāliste

Lauma Ozoliņa

 

 -22147770

 

 -

Oranžēriju augu nodaļa

 

 

 

Vadītāja

Zane Purne

 
67945454

  
28328819


zane.purne@nbd.gov.lv