• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Budžeta izlietojums

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2018.gada oktobri.                                               

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 1094.34

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1148.31

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 583.97

4.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 654.82

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 412.58

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 400.23

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 600.35

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2018.gada septembri.                                      

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 1013.89

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1133.17

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 567.90

4.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 520.25

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 391.25

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 400.23

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 587.81

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2018.gada augustu.                                         

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 1392.05

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1043.23

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 447.86

4.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 506.94

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 415.86

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 400.23

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 580.24

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2018.gada jūliju.                                 

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 1026.06

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1355.30

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 0.00

4.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 530.81

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 407.76

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 402.78

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 598.66

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2018.gada jūniju.                                            

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 1049.49

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 992.75

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 0.00

4.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 514.75

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 427.33

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 425.42

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 598.92

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2018.gada maiju.                                     

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 1194.60

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1187.37

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 0.00

4.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 515.18

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 416.25

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 392.99

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 568.85

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2018.gada aprīli.                                               

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 101.39

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1207.38

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 0.00

4.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 490.07

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 422.22

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 392.99

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 570.98

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2018.gada martu.                                             

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 488.52

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1005.47

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 470.36

4.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 462.31

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 386.40

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 392.99

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 526.65

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2018.gada februāri.                                         

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 1013.89

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 925.02

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 546.53

4.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 470.99

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 386.40

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 392.99

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 532.73

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2018.gada janvāri.                                      

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 1013.89

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 844.56

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 587.49

4.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 545.62

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 386.40

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 392.99

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 569.48

 

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada decembri.                                              

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 1485.82

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1533.65

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 891.08

4.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 740.16

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 1000.73

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 493.02

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 779.89

 

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada novembri.                                            

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 986.59

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 861.29

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 475.53

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 441.07

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 364.23

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 315.28

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 585.19

 

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada oktobri.                                            

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 995.15

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 862.42

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 517.50

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 540.07

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 461.76

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 424.30

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 517.68

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada septembri.                                            

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 994.70

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1185.93

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 401.98

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 441.07

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 467.03

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 424.30

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 552.95 

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada augustu.                                            

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 1033.05

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 992.88

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 590.18

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 528.00

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 472.77

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 424.30

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 543.62

 

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada jūliju.                                            

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 995.37

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1027.64

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 475.53

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 476.68

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 507.23

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 460.27

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 547.16

 

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada jūniju.                                            

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 995.20

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 965.56

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 507.82

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 333.67

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 453.52

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 432.55

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 547.39

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada maiju.                                            

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 995.15

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1215.41

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 567.88

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 581.80

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 358.37

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 323.58

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 511.11

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada aprīli.                                              

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 995.15

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 921.67

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 533.65

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 441.07

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 392.12

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 290.40

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 554.26

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada martu.                                             

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 995.15

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 918.93

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 475.53

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 386.37

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 358.52

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 356.73

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 506.54

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada februāri.                                                  

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 995.15

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 918.93

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 567.88

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 486.33

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 358.52

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 356.73

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 506.54

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada janvāri.                                              

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 966.48

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 258.28

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 441.07

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 507.86

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 332.19

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 332.95

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 493.53

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2016.gada decembri.                                             

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 1111.13

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1623.80

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 679.52

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 707.75

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 544.48

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 484.45

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 671.90

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2016.gada novembri.                                               

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 969.93

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1208.79

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 568.57

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 481.72

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 341.89

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 334.08

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 468.78

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par oktobri.                                          

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 969.93

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 1258.04

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 137.46

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 506.72

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 336.33

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 334.08

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 508.16

 

Iestādes amatpersonām izmaksātais atalgojums par septembri.

Nr.

Vārds, Uzvārds

amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa

1.

Andrejs Svilāns

direktors

EUR 1038.85

 

2.

Artis Vītiņš

direktora vietnieks

Iepirkuma komisijas vadītājs

EUR 875.86

3.

Inga Dāle

Sagādes speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 174.18

3.

Ludmila Višņevska

Pētniece,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 520.48

5.

Ilze Dubova

Asistente,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 461.81

6.

Aldis Araids

Siltumsistēmu ekspluat.inženieris,

Iepirkumu komisijas loceklis

EUR 429.40

7.

Silvija Rožkalne

Dārzkopības speciāliste,

Iepirkumu komisijas locekle

EUR 504.31

 

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam (atbilstoši 2017.gada finansēšanas plānam Nr.221049624050000001B)

2017_NBD_tame_maksas_pakalpojumi

2017_NBD_tame_VARAM_dotacija

NBD_Tame_VPP_2017

Tame_LVAF_proj_Nr273_2017