• NBD profils Instagram
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Realizēšanā esošie un realizētie ar zinātnisko izpēti saistītie projekti

VIRZĪBA UZ ATTĪSTĪBU

 

Realizēšanas laiks

Projekta (apakšprojekta) nosaukums

Projekta (apakšprojekta) vadītājs, izpildītājs

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

2014.-2017.

VPP „Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” projektā Nr. 4. „Bioloģiskā daudzveidība un tās loma starp citiem ekosistēmu pakalpojumiem”, apakšprojektā 4.5. “Aizsargājamo sugu un to biotopu izpēte in situ un ex situ saglabāšanai.”

Apakšprojekta vadītāja

Dr. biol. D. Megre, NBD vadošā pētniece

2010.-2012.

 

LZP tematiskais projekts 09.1549 Bioloģiskā augu aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un augu minerālās barošanās funkcionālā nozīmība globāli mainīgos vides apstākļos. C sadaļa: Savvaļas orhideju sugu ekoloģiskā un bioloģiskā izpēte kā pamats orhideju dzimtas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Latvijā.

C sadaļas vadītāja

Dr. biol. G. Jakobsone, NBD vadošā pētniece

2010.-2012.

LZP tematiskā projekta 09.1576 „Bioloģiskā daudzveidība ģenētiskā, sugu, ekosistēmu un ainavu līmenī”; C sadaļa "Rhododendron L. ģints augu selekcija un reprodukcijas pētījumi" izpildītājs (vad. G. Brūmelis; C sadaļa – vad. U. Kondratovičs).

Izpildītāja zinātniskā grāda pretendente, Dr. biol.

D. Megre, NBD asistente, NBD pētniece.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti

2013.-2015.

ESF 1DP/1.1.1.2./13/APIA/VIAA/041 "Jaunas zinātniskas grupas izveide urbānās dabas vides kvalitātes pētījumiem."

Izpildītāja Dr. biol.

I. Belogrudova, NBD vadošā dārzkopības speciāliste

2013.-2014.

ESF projekts ”Eiropas Savienības nozīmes biotopu inventarizācija Lietuvas Republikas teritorijā.”

Eksperte A. Bojāre, NBD asistente

2010.-2013.

“Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”. Vienošanās numurs 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2./09/1PIA/VIAA/015 promocijas darba “Ekoloģisko faktoru ietekme uz Lēzela lipares (Liparis loeselii (L.) Rich. populāciju dzīvotspēju Latvijā” izstrādei.

Doktorante

D. Roze, NBD pētniece

2012.

“Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”. Vienošanās numurs 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2./09/1PIA/VIAA/015 promocijas darba “Reto un izzūdošo Latvijas savvaļas orhideju bioloģiskās īpatnības in situ un in vitro (Biological features of Latvian wild orchids in situ and in vitro) izstrādei.

Zinātniskā grāda pretendente I. Belogrudova, NBD pētniece

2011.-2012.

“Atbalsts Daugavpils Universitātes maģistra studiju īstenošanai”. Vienošanās numurs 2011/0018/1DP/1.1.2.1.1./IPIA/VIAA/010 maģistra darba  “Kļavu (Acer L.) ģints taksonu pētījumi Latvijas lielākajos dendroloģiskajos objektos izstrādei.”

Maģistratūras studente

A. Bojāre, NBD Ekspozīciju nodaļas vadītāja

2010.

“Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē” promocijas darba “Anatomiskās un fizioloģiskās izmaiņas mūžzaļajos rododendros to veģetatīvās pavairošanas laikā” (Anatomical and physiological changes in evergreen rhododendrons during their vegetative propagation) izstrādei.

Zinātniskā grāda pretendente D. Megre, NBD asistente

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansētie vietējās floras zinātniskās izpētes projekti

2015.

LVAF projekta ““Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu  sugu  in situ izpēte.”

Vadītāja Dr. biol. D. Kļaviņa, NBD vadošā pētniece

2015.

„Latvijas floras aizsargājamo kokaugu  ex situ kolekcijas un ekspozīciju papildināšana bioloģiskās daudzveidības izpētei un saglabāšanai.”

Vadītāja Mg. biol. L. Strode, NBD asistente

2014.

LVAF projekta “Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu  sugu in situ izpēte.”

Vadītāja Dr. biol. D. Kļaviņa, NBD vadošā pētniece

2014.

LVAF projekta „Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas papildināšana un ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un izpētei.”

Vadītāja Mg. biol. L. Strode, NBD asistente

2013.

LVAF 1-08/43/2012 “Latvijas izzūdošo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte.”

Vadītāja Dr. biol. D. Kļaviņa, NBD vadošā pētniece

2013.

LVAF 1-08/103/2012 "Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vides izglītībai."

Vadītāja Mg. biol. L. Strode, Dendrofloras nodaļas vadītāja

2012.

LVAF (Latvijas Vides aizsardz. fonds) 1-08/38/2011 “Latvijas izzūdošo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte.”

Vadītāja Dr. biol. D. Kļaviņa, NBD vadošā pētniece

2011.

LVAF (Latvijas Vides aizsardz. fonds) 1-08/46/2010 “Latvijas izzūdošo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte.”

Vadītāja Dr. biol. D. Kļaviņa

NBD vadošā pētniece

2010.

LVAF (Latvijas Vides aizsardz. fonds) 1-08/46/2009 “Latvijas izzūdošo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte.”

Vadītāja Dr. biol. D. Kļaviņa

NBD vadošā pētniece

Šīs mājaslapas pārzinis ir VALSTS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS ATVASINĀTĀ PUBLISKĀ PERSONA "NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS" , kuras pārziņā ir šī mājaslapa, kontaktinformācija: datu.specialists@nbd.gov.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma šeit. Sīkdatnes šajā mājaslapā var viegli akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no šīm saitēm.