• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

ANCE

Ģints: Kauleņkoki
Sekcija (šķirņu grupa): Plūmes
Suga: Prunus domestica L.- Mājas plūmes
Šķirne: 'ANCE'
Selekcionārs: Trajkovski V. Kaufmane E., Grāvīte I.
Selekcijas vieta: Zviedrija, Latvija
Selekcijas-introdukcijas gads: 2010
Selekcionāra tiesību turētājs: DI Dobele
Šķirnes apraksts:

Šķirne iegūta Zviedrijā Balsgardas dārzkopības institūtā 1997. gadā, izdalīta Dobelē 2010.gadā, 2012.gadā iesniegta reģistrācijai un AVS testam VAAD .

Šķirne iegūta no šķirnes 'Jubileum' brīvās apputes sēklaudžiem
Koka augums ar spēcīgs plašu, bet ļoti veselīgu vainagu. Zarus atliecot, bagātīgi veidojas augļzariņi un pirmie augļi veidojas jau 3.–4. gadā pēc stādīšanas. Garo, veģetatīvo dzinumu galus īsina, lai veicinātu zarošanos. Vēlākos gados vecākiem, noražojošiem zariem apgriež galotnes, kas vērstas uz leju līdz stāvākam sānzaram, lai atjaunotu koka augumu.
Zied vidēji agri. Ziediem laba ziemcietība. Pašneauglīga, bet labi apputeksnējas ar citām vienlaicīgi ziedošajām mājas plūmju šķirnēm.
Augļu ienākšanās laiks agrs (augusta I dek.). Viena no visagrākajām mājas plūmju šķirnēm. Gataviem augļiem kauliņš atdalās labi. Augļi vidēji stingri ar labu garšu, gataviem augļiem garša medaina, vidējā augļa masa 30–45 g, vidējā raža no 5.–10. augšanas gadam 30 kg no koka, stabila, noturīga (atsevišķos gados pat 70 kg no koka). Stiprā vējā un vietās, kur nav vēja aizsargstādījumi, augļiem veidojas rūsināta miza. 

Godalgas: -
Genofonda turētāji:

Dārzkopības institūts Dobelē un Pūrē

Bibliogrāfija:

Grāvīte I., Kaufmane E. (2013). Results of Pollination Studies of Some New Plum Cultivars in Latvia. Acta Horticulturae No. 976, p. 121 – 127. (SCOPUS). https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84879072850&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=F65988265D2798A9D19C6F8C8BF64800.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a90&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855548421800%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm
Kaufmane E., Grāvīte I., Trajkovski V. (2012). Results of Latvian Plum Breeding Programme. Acta Horticulturae, No. 968, p. 55 – 60. (SCOPUS). https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84872041412&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=F65988265D2798A9D19C6F8C8BF64800.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a90&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855548421800%29&relpos=4&citeCnt=1&searchTerm=
Grāvīte I., Kaufmane E. (2010). Zviedrijā selekcionēto plūmju (Prunus domestica L.) hibrīdu izvērtēšanas rezultāti. Zinātniskā semināra rakstu krājums. Jelgava, LLU, p. 42–45.
I.Grāvīte (2016) Plūmju dārzu ierīkošanai piemērotākās šķirnes.// Agrotops, Nr. 5, 83-86.lpp.
I.Grāvīte (2015)Augļu dārzā. Esam deserta plūmju cienītāji. Dārzs un Drava, Nr.5.
http://www.saimnieks.lv/Darzkopiba/Auglkopiba/pg-2
I.Grāvīte, E.Kaufmane (2011) Kas jauns plūmju šķirņu klāstā?// Agrotops. Nr.3 (163), 65.-66.lpp
E.Kaufmane, I.Grāvīte (2009) Jaunumi plūmju šķirņu sortimentā// Agrotops. Nr.12 (39), 61. – 62. lpp.
I.Grāvīte (2016) “Plūmes. Šķirnes, kopšana, padomi un receptes.” Izdevniecība ”Lauku Avīze”, 128.lpp. 

ANCE
ANCE
Apraksta autors: Ilze Grāvīte

Slavas zāle tapusi projekta „Latvijas izcelsmes dekoratīvo augu ekspozīcijas un virtuālās „Nacionālās selekcijas slavas zāles” izveide NBD Salaspilī” (Reģ. Nr. 1-08/259/2016) ietvaros. Projekts tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, īstenojot projektu aktivitāti “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.

-Latvija 100-