Miesmetis un gavēņa receptes

Meteņos Laiks metas uz otriem sāniem. Ziemai pietiek atskatīties uz Bluķi, vērts pagriezties ar skatu pret Lielo dienu!
Meistarklasē runāsim par Meteņu tradīcijām, par dziedniecību ziemas pirtī, par Miesmeti un gavēņa receptēm.