Latvijas selekcijas telpaugu nodaļa

Nodaļas vadītāja

Silvija Rožkalne, tālr. 29396142, silvija.rozkalne@nbd.gov.lv

Darbinieki, kontaktālruņi

Dārzkopības speciāliste, biol. Lauma Ozoliņa, tālr. 22147770
Dabaszinātņu laborante Inga Engelberga
Dabaszinātņu laborante Elita Matskina
Dabaszinātņu laborante Anita Gavriča
Dabaszinātņu laborante Sandra Pakalniete

Darbības virzieni

1. Siltumnīcu puķu – krizantēmu, alstremēriju, gerberu, ciklamenu un argirantēmu nacionālo kolekciju veidošana un genofonda saglabāšana.
2. Stādu izaudzēšana NBD vasaras puķu ekspozīcijām.

Pārraudzībā esošās kolekcijas un to īss apraksts

1. Krizantēmas – 296 taksoni t.sk. Latvijas selekcijas 40 šķirnes un 6 savvaļas sugas.
2. Alstremērijas – 43 taksoni  t.sk.  6 NBD izveidoti kloni.
3. Gerberas – 115 taksoni  t.sk. 10 Latvijas selekcijas  šķirnes, 22 vietējās selekcijas kloni, 25 perspektīvie kloni, 28 vērtējamie hibrīdi, 30 introducētās šķirnes.
4. Argirantēmas – 30 taksoni.
5. Ciklamenas – 41 taksons  t.sk. 5  Latvijas selekcijas šķirnes.

Īstenotie projekti

Smartgardens (Latvijas – Igaunijas) projekts.

Cita informācija

Augu kolekcijas (krizantēmas, gerberas, alstremērijas, ciklamenas, argirantēmas) tiek uzturētas atbilstoši NBD nolikuma 8.1.,8.2. punktam un GSPC mērķiem 2011-2020. Kolekcijas tiek saglabātas sadarbībā ar NBD Augu ekofozioloģijas nodaļu, kurā izveidota nozīmīgāko šķirņu kolekcija In Vitro audu kultūrā.