Latvijas selekcijas telpaugu nodaļa

Nodaļas vadītāja

Silvija Rožkalne, tālr. 29396142, silvija.rozkalne@nbd.gov.lv

Darbinieki, kontaktālruņi

Vadošā dārzkopības speciāliste Inga Gržibovska
Dabaszinātņu laborante Inga Engelberga
Dabaszinātņu laborante Elita Matskina
Dabaszinātņu laborante Anita Gavriča
Dabaszinātņu laborante Sandra Pakalniete
Dabaszinātņu laborante Biruta Babre

Darbības virzieni

1. Siltumnīcu puķu – krizantēmu, alstremēriju, gerberu, ciklamenu un argirantēmu nacionālo kolekciju veidošana un genofonda saglabāšana.
2. Stādu izaudzēšana NBD vasaras puķu ekspozīcijām.

Pārraudzībā esošās kolekcijas un to īss apraksts

1. Krizantēmas – 296 taksoni t.sk. Latvijas selekcijas 40 šķirnes un 6 savvaļas sugas.
2. Alstremērijas – 43 taksoni  t.sk.  6 NBD izveidoti kloni.
3. Gerberas – 115 taksoni  t.sk. 10 Latvijas selekcijas  šķirnes, 22 vietējās selekcijas kloni, 25 perspektīvie kloni, 28 vērtējamie hibrīdi, 30 introducētās šķirnes.
4. Argirantēmas – 30 taksoni.
5. Ciklamenas – 41 taksons  t.sk. 5  Latvijas selekcijas šķirnes.

Īstenotie projekti

Smartgardens (Latvijas – Igaunijas) projekts.

Cita informācija

Augu kolekcijas (krizantēmas, gerberas, alstremērijas, ciklamenas, argirantēmas) tiek uzturētas atbilstoši NBD nolikuma 8.1.,8.2. punktam un GSPC mērķiem 2011-2020. Kolekcijas tiek saglabātas sadarbībā ar NBD Augu ekofozioloģijas nodaļu, kurā izveidota nozīmīgāko šķirņu kolekcija In Vitro audu kultūrā.