Īpašumi

VZI APP “Nacionālais botāniskais dārzs” iznomātie nekustamie īpašumi:

  • Neapdzīvojamas telpas (kiosks) ar kopējo iznomājamo platību 55.1 m2, Miera iela 1, Salaspils, LV-2169 (Nomnieks – Salaspils novada dome).
  • Pastāvīgs tirdzniecības laukums  ar kopējo tirdzniecības vietas platību 100 m,  Miera iela 1, Salaspils, LV-2169 (Nomnieks – AS “Latvijas valsts meži”).
  • Neapdzīvojama ēka un telpas (stallis) ar kopējo iznomājamo platību 764.68 m, Miera iela 1, Salaspils, LV-2169, (Nomnieks – SIA “Finists”).
  • Nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 186,91 m,  Miera iela 1, Salaspils, LV-2169 (Nomnieks – motoklubs “MMC PATRIOTI”).