Mēs

Struktūra:

Misija:

Valsts zinātniskais institūts, atvasināta publiska persona “Nacionālais botāniskais dārzs” (NBD) ir nacionālā dabas un ar dabu saistītā nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanas institūcija, kura uztur dzīvo augu zinātniski dokumentētas kolekcijas ar mērķi izmantot tās augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nodrošināšanai, zinātniskiem pētījumiem, profesionālai izglītībai un sabiedrības informēšanai par vides aizsardzības un dārzkopības jautājumiem. NBD reprezentē Latvijas valsti savā nozarē un ir viens no Valsts simboliem.