• NBD profils Instagram
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Aktualitātes Vides izglītības centra tapšanā

Aktualitātes Vides izglītības centra tapšanā

|27.12.2019|

Kohēzijas fonda projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros turpinās darbs pie Vides izglītības centra izveides Nacionālajā botāniskajā dārzā. Šobrīd projekta izstrāde ir gala stadijā, aktīvi notiek būvprojekta ekspertīzes. Rit darbs pie būvdarbu iepirkuma un būvuzraudzības pakalpojuma iepirkuma procedūru dokumentu izstrādes. Paralēli turpinās arī ekspozīcijas saturiskās daļas izstrāde.

 Vairāk par projektu skatīt šeit: https://www.lvafa.gov.lv/kohezijas-fonda-projekts/par-projektu