• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Fotogrāfijas un glezniecības kopizstāde - STOPkadri

Fotogrāfijas un glezniecības kopizstāde - STOPkadri

|23.09.2019|

Mežs ir viena no mūsu nozīmīgākajām un daudzpusīgākajām dabas vērtībām, kas piedāvā arī daudzveidīgu un pastāvīgi mainīgu ainavu. Jau vēsturiski meža ekosistēmas ir bijušas iedvesmas avots dažādās radošās sfērās – gan literatūrā, gan mūzikā, gan vizuālajā mākslā, un šī nozīme nav mazinājusies mūsdienās.

Gleznotājs Aivis Pīzelis un LVMI “Silava” darbiniece Ilze Pauliņa, kura brīvajā laikā nodarbojas ar fotomākslu, piedāvā meža ainavu kopizstādi – “STOPkadri”. Šai izstādei darbi ir tapuši, apvienojot klasisku un mūsdienīgu tehniku: glezniecību un fotogrāfēšanu. Katrs mākslinieks savā tehnikā ir attēlojis vienus un tos pašus ainavas skatus no viena un tā paša skatu punkta.

Izstādes mērķis ir parādīt gan meža ainavu skaistumu, gan arī atšķirīgo redzējumu, jo katra cilvēka uztvere ir individuāla, turklāt daba ir dinamiska un mainās atkarībā no laikapstāķļiem un gadalaika.

Izstāde tapusi LVMI “Silava” sadarbojoties ar Nacionālo Botānisko dārzu Eiropas Zinātnieku nakts ietvaros. Apskatīt izstādi aicināti visi interesenti!

 

Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu programma tiek finansēta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta NIGHTLV-20182019  (granta līgums Nr. 819129) ietvaros. Pasākums “Zinātne nākotnei” tiek organizēts ar Salaspils novada domes atbalstu.

  

Projekta „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide” (3DP/3.4.1.3.0/11/IPIA/VARAM/001) finansējuma saņēmējs ir VZI APP "Nacionālais botāniskais dārzs".   

 Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.