• NBD profils Instagram
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

NBD ekspertu grupa uzsāk kritēriju un rekomendāciju izstrādi dendroloģisko vērtību noteikšanai un unikalitātes novērtēšanai ĪADT 'Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi'

NBD ekspertu grupa uzsāk kritēriju un rekomendāciju izstrādi dendroloģisko vērtību noteikšanai un unikalitātes novērtēšanai ĪADT 'Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi'

|17.05.21.|

Tuvāko četru mēnešu laikā norisināsies stādījumu apsekošana projekta septiņās modeļteritorijās: Ēdoles parkā, Operas teātra mākslinieku dendroloģiskajos stādījumos Inčukalna “Līgotnēs”, Ulmales, Tārgales, Lagzdenes parkā, Hoftenbergas parkā un Naujenes svešzemju stādījumos. Sertificēti dendroloģijas un biotopu eksperti novērtēs šo teritoriju dendroloģiskās un dabas vērtības no entomoloģijas (kukaiņu), lihenoloģijas (ķērpju) un brioloģijas (sūnu) viedokļa. Darba uzdevumos ietilps lauka darbu veikšana objektos, dendroloģisko, dabas un citu vērtību izpēte, datu ieguve, ievade un uzkrāšana.

NBD vadošā speciāliste Linda Strode akcentē: “Latvijā ĪADT statuss “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” ir piešķirts 89 objektiem. Šajā kategorijā ietilpst ļoti daudzveidīgi objekti – vecie muižu parki, no kuriem daudzi ir vecāki par 100 gadiem, t.sk. mežaparki, privātpersonu veidoti svešzemju kokaugu stādījumi, svešzemju koku kultūras un tamlīdzīgi. Tikpat daudzveidīgas ir šajos objektos sastopamās dendroloģiskās, dabas, kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī dažādi citi objektu vērtīgumu ietekmējoši pozitīvi un negatīvi faktori. Līdz šim nav bijis vienotu kritēriju dendroloģisko objektu vērtības noteikšanai, kā arī nav uzkrātu datu plašākai un daudzpusīgākai analīzei. Projekta ietvaros tiks veikta vienotu kritēriju un rekomendāciju izstrāde īpaši aizsargājamu dendroloģisko stādījumu dendroloģiskā vērtīguma noteikšanai. Kritēriji tiks apspriesti sertificētu dendroloģijas ekspertu vidē. Projekta laikā uzkrātie dati ļaus objektīvāk novērtēt dendroloģisko objektu unikalitāti un spriest par atbilstību esošajam vai potenciāli piemērojamajam aizsardzības statusam.”

2021. gada pirmajā ceturksnī aizsākta un šobrīd vēl turpinās informācijas un materiālu kamerālā izpēte un analīze, lai optimāli sagatavotos objektu izpētei dabā. Veikta iepriekšējo kritēriju apkopošana, principu analīze. Norit priekšlikumu sagatavošana ģeodatubāzes struktūrai, kas būtu savietojama ar dabas datu pārvaldības sistēmu (DDPS) “Ozols”, lai fiksētu dendroloģiskās vērtības un sniegtu to raksturojumu. Vasaras mēnešos tiks uzsākta stādījumu apsekošana, kam sekos kritēriju un rekomendāciju izstrāde rudenī. Savukārt nākamā gada sākumā paredzēta kritēriju aprobācija. Tie tiks nodoti apspriešanai ekspertu vidē. Projekts noslēgsies ar ekspertu komandas izstrādātiem kritērijiem objektu vērtīguma un unikalitātes novērtēšanai, digitāli kartogrāfiskā materiāla noformēšanu un ģeodatubāzes izveidi DDPS “Ozols” sistēmā 2022. gada vasarā.

Šīs ir vienas no pirmajām aktivitātēm, kas paredzētas LVAF (Latvijas vides aizsardzības fonda) finansētajā NBD sadarbības projektā ar Dabas aizsardzības pārvaldi “Rekomendāciju un kritēriju izstrāde ĪADT “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” dendroloģisko vērtību noteikšanai un unikalitātes novērtēšanai”, kuru līdz 2022. gada vasarai NBD īstenos kopā ar Daugavpils universitātes Dzīvības Zinātņu un tehnoloģiju institūta biotopu un kartogrāfijas ekspertiem.

Projekta “Rekomendāciju un kritēriju izstrāde ĪADT “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” dendroloģisko vērtību noteikšanai un unikalitātes novērtēšanai” (Nr.1-08/180/2020) kopējais budžets plānots 48 300 EUR apmērā, ko 100 % finansē LVAF. Projekta īstenošanas laiks ir no 2021. līdz 2022. gadam.

 

      

 

Šīs mājaslapas pārzinis ir VALSTS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS ATVASINĀTĀ PUBLISKĀ PERSONA "NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS" , kuras pārziņā ir šī mājaslapa, kontaktinformācija: datu.specialists@nbd.gov.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma šeit. Sīkdatnes šajā mājaslapā var viegli akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no šīm saitēm.