Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī 2. aprīlī, pašā Pūpolsvētdienā, aicina uz izzinošu pasākumu “Iepazīsties – PŪPOLS!”

Bez kategorijas

Lai kādi būtu laika apstākļi, pūpolu plaukšana skaidri liecina, ka pavasaris ir klāt. Pūpoli ir vieni no pirmajiem pavasara ziediem, ļoti nozīmīgi dabas atmodai – to nektārs un ziedputekšņi pabaro saules atmodinātos kukaiņus. Latvijas dabā sastopamas 23 vītolu un kārklu sugas, un to ziedkopas – pūpoli ir ļoti dažādi. Lieldienu laikā, kad pūpols tiek daudzināts kā viens no svētku simboliem, to daudzveidība mulsina un liek uzdot jautājumu – kuri pūpoli tad ir “īstie”?

Lai iepazītu pūpolus un izprastu to nozīmi dabā, 2. aprīlī Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī notiks pasākums “Iepazīsties – PŪPOLS!”.

Oranžērijā no pulksten 11.00 līdz 16.00 darbosies pūpolu pētīšanas stūrītis, kur aicināsim apmeklētājus

  • Izzināt, kas ir pūpols, cik liela ir pūpolu dažādība pasaulē un Latvijā.
  • Pētot ar lupu, atpazīt “pūpolpuišus” un “pūpolmeitenes”.
  • Atklāt, kam pūpoli noder kā “bērnistaba”, kas mielojas ar to nektāru un putekšņiem.
  • Noskaidrot, kāpēc putni labprāt uzturas vītolu zaros.
  • Uzzināt, kā pūpolus izmanto biotehnoloģijās.

Vītols ar lieliem un smaržīgiem pūpoliem

Pūpolvītols jeb blīgzna Salix caprea ir viena no pirmajām pavasarī ziedošajām vītolu sugām. Tās pūpoli ir lieli, smaržīgi un izteiksmīgi. Pūpoli ir vītolu ziedkopas, botāniķu valodā – spurdzes, katrā var būt vairāki simti ziedu. Vītoli ir divmāju augi: vīrišķie ziedi atrodas uz viena auga, sievišķie – uz cita. Blīgznai abu dzimumu pūpoli ir lieli, ap 3 cm gari un 2 cm plati. Tie zied pirms lapu plaukšanas, un ziedos ir papilnam nektāra un ziedputekšņu.

Lieldienas gaidot un svinot, no 2. līdz 16. aprīlim Nacionālais botāniskais dārzs aicina apmeklētājus piedalīties Lieldienu spēlē oranžērijā. Tajā ikviens aizrautīgs pētnieks varēs iejusties detektīva lomā un saskaitīt senās kartiņās attēlotus Lieldienu simbolus.

Savukārt no 6. līdz 10. aprīlim Botāniskais dārzs un Salaspils Tūrisma informācijas centrs aicina garākā pastaigā pa Lieldienu zaķa pēdām. Divpadsmit zaķi, kas izklīduši pa Botānisko dārzu, saviem viesiem pastāstīs par dažādām Salaspils vietām, noslēgumā sagādājot saldu pārsteigumu.

Pasākums notiek topošā vides izglītības centra “Botania” izglītojošo pasākumu ietvaros. Zieds un dažādās ziedkopas būs viena no galvenajām ekspozīciju tēmām vides izglītības un informācijas centrā “Botania”, kura izveide Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī tiek veikta Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros.

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.