Semināri dabaszinību un bioloģijas skolotājiem

Bez kategorijas

Rudens brīvlaikā, 24. oktobrī un 27. oktobrī, aicinām dabaszinību un bioloģijas skolotājus uz semināriem par vides izglītības iespējām un metodiku Nacionālajā botāniskajā dārzā.

Gatavojoties jaunā Vides izglītības centra “Botania” atvēršanai gadu mijā, projekta “Vides izglītības programmas pilnveidošana un paplašināšana Nacionālajā Botāniskajā dārzā” ietvaros esam izstrādājuši astoņus jaunus mācību nodarbību komplektus.  Lai iepazīstinātu ar to saturu un diskutētu par pielietotajām mācību metodēm un integrētajiem Skola2030 sasniedzamajiem rezultātiem, aicinām dabaszinību un bioloģijas skolotājus uz semināriem gan tiešsaistē, gan klātienē.

  • 24.10.2023. plkst. 10.00 -12.00, “Vides izglītības programmas Nacionālajā botāniskajā dārzā – pilnveidotas un paplašinātas” 1.-6. klašu posmam, Microsoft Teams platformā
  • 24.10.2023. plkst. 14.00 -16.00, “Vides izglītības programmas Nacionālajā botāniskajā dārzā – pilnveidotas un paplašinātas” 7.-12. klašu posmam, Microsoft Teams platformā
  • 27.10.2023. plkst. 10.00 -15.00, “Dabaszinību un bioloģijas metodika Nacionālajā botāniskajā dārzā un vides izglītības centrā BOTANIA 1. – 12. klasei,” Nacionālajā botāniskajā dārzā, Salaspilī, Miera ielā 1

Seminārus organizējam sadarbībā ar Bioloģijas skolotāju asociāciju un dalībnieki saņems apliecību par piedalīšanos seminārā.

Tiešsaistes un klātienes semināru programmas pieejamas šeit.

Lai piedalītos semināros un saņemtu Microsoft Teams saiti, aicinām dabaszinību un bioloģijas skolotājus līdz 2023. gada 20. oktobrim aizpildīt pieteikuma formu šeit. Ja rodas jautājumi, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi botania@nbd.gov.lv 

Jaunā vides izglītības programmas izstrāde notiek Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēta projekta “Vides izglītības programmas pilnveidošana un paplašināšana Nacionālajā Botāniskajā dārzā” ietvaros.