“Botania” sāk veidot izzinošas spēles par Latvijas biotopiem 

Bez kategorijas

Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības centrs “Botania”, Salaspilī, lai rosinātu sabiedrību izzināt ekspozīcijā iekļautās ekoloģijas un bioloģiskās daudzveidības tēmas, uzsāk darbu pie interaktīvu digitālo spēļu izstrādes par aizsargājamiem Latvijas biotopiem.


Topošo spēļu mērķis ir aizraujošā veidā iepazīstināt apmeklētājus ar diviem ekoloģiski vērtīgiem un aizsargājamiem Latvijas biotopiem – skujkoku mežiem uz osveida reljefa formām un degradētajiem augstajiem purviem, kuros vēl iespējama dabiskā atjaunošanās. Abi izvēlētie biotopi atrodami arī Nacionālajam botāniskajam dārza apvidū un iekļauti “Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā” sarakstā.

Skujkoku meži uz osveida reljefa formām ir viens no retākajiem aizsargājamiem meža biotopu veidiem Latvijā, sastopami centrālajā un austrumu daļā. Tie aizņem vien 0,02% (ap 14 km2) no Latvijas teritorijas. Kā šādu mežu piemērs un spēles prototips izvēlēta to tipiskā un iedzīvotāju iecienīta atpūtas vieta – dabas parka “Ogres Zilie kalni” centrālā daļa, kam raksturīga savdabīga ainava ar sausiem priežu mežiem uz ledāju kušanas ūdeņu straumju veidotiem vaļņveida pauguru grēdām. Kopš 2004. gada dabas parks “Ogres Zilie kalni” ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, iekļauta Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā. Te sastopamas daudzas dabas vērtības – retas un aizsargājamas sugas: 18 augu, sešas putnu un 12 bezmugurkaulnieku aizsargājamās sugas.

Degradētie augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanā ir biotopi, kuros, iegūstot kūdru un nosusinot purvu, ir izmainīts dabiskais hidroloģiskais režīms. Veicot atjaunošanas pasākumus, ir iespējams to regulēt un atjaunot kūdras veidošanos. Novērojot purva augāja izmaiņas, var ieraudzīt vēstnešus, kas ziņo par biotopa kvalitāti un liecina par nozīmīgām izmaiņām tajā. Piemēram, par sekmīgas nosusināšanas ietekmes mazināšanos vēstīs viršu un sfagnu sastopamības proporcijas.

“Botania” izglītojošo un interaktīvo digitālo spēļu izstrāde notiek ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu projekta Nr. 1-08/34/2024 “Vides izglītības programmas pilnveidošana un paplašināšana Nacionālajā botāniskajā dārzā 2. kārta” ietvaros. Digitālo spēļu izstrāde notiek sadarbībā ar SIA “TAPP”.