Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsole

Bez kategorijas

Nedzīvojamās ēkas un zemesgabala Miera ielā 25a, Salaspilī rakstiskā nomas tiesību izsole.

Izsole uz nedzīvojamās ēkas un zemesgabala Miera ielā 25a, Salaspilī nomas tiesībām ir noslēgusies.

Nomas tiesības tiek piešķirtas Jeļenai Kurmeļovai.