• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Projekti

Projekta nosaukums

"Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru"

 

Projekts „Latvijas izcelsmes dekoratīvo augu ekspozīcijas un virtuālās „Nacionālās selekcijas slavas zāles”  izveide NBD Salaspilī”

 

LVAFA projekts "Dažu izzūdošo un sarūkošo augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ"

 

LVAFA projekts "Apdraudēto augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ"

 

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide

 

Nacionālā botāniskā dārza personāla kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa starptautiskā praksē – bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, botānisko kolekciju uzturēšanā, izpētē un to izmantošana un nozīme zinātniskajā un mūžizglītības darbā

 

Nacionālā botāniskā dārza speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes aapmaiņa ES botāniskajos dārzos - NBD ilgtspējīgai attīstībai

 

Inovatīvie botāniskie dārzi

 

Aizsargājamo sugu un to biotopu izpēte in situ un ex situ saglabāšana

 

Izvērtējums par Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Nagojas Protokola ratificēšanu

 

Latvijas izcelsmes pārtikas un dekoratīvo augu kolekcijas ekspozīcijas paplašināšana un pieejamības nodrošināšana

«Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001)